Voordelen en regelingen voor uw werkgever

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Valt u onder een van de 4 doelgroepen?

Bent u direct na uw uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? En valt u onder een van de 4 doelgroepen? Dan kan uw werkgever het LKV krijgen. U vraagt dan eerst een doelgroepverklaring LKV aan.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring

Een doelgroepverklaring LKV vraagt u aan binnen 3 maanden nadat u in dienst kwam. Wilt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen voor een dienstverband dat is gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020? Dan geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van 3 maanden.

De aanvraagtermijn was tijdelijk met 3 maanden verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat kantoren gesloten waren.

Geef een kopie aan uw werkgever

Uw werkgever heeft een kopie van uw doelgroepverklaring LKV nodig. Zonder een kopie kan uw werkgever geen LKV meer aanvragen.

Aanvragen vanaf 1 januari 2018

Als u onder een van de doelgroepen valt, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV bij ons of bij uw gemeente aanvragen.