Bent u een oudere werknemer die langer dan 1 jaar werkloos is geweest en bent u ziek? Dan kan uw nieuwe werkgever misschien gebruikmaken van de Compensatieregeling oudere werknemers. Uw werkgever betaalt dan de eerste 13 weken van uw ziekte uw loon door. Daarna betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Die uitkering betalen we aan uw werkgever.

Uw werkgever kan via deze regeling een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U bent tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij deze werkgever gaan werken.
  • U bent geboren voor 1 januari 1962.

U krijgt dan een Ziektewet-uitkering als u aan 3 voorwaarden voldoet:

  • U kwam vanuit een WW-uitkering in dienst.
  • U ontving langer dan 52 weken een WW-uitkering (periodes waarin u minder dan 4 weken heeft gewerkt, tellen wij niet mee).
  • U was op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar in dienst.