Kreeg u voordat u 18 werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En kunt u daardoor alleen met een voorziening werk vinden of behouden? Dan kunt u een Beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Dit doet u met het formulier 'Aanvraag Beoordeling werken met een voorziening'. Wij beoordelen dan of u zonder de voorziening het minimumloon kunt verdienen. Als dit niet zo is, dan nemen wij u op in het doelgroepregister. U telt dan mee voor de banenafspraak.

Wat is de banenafspraak?

Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers en overheid moeten tot 2026 in totaal voor 125.000 banen zorgen. Dit heet de banenafspraak en is geregeld in de Wet banenafspraak.

Waarom word ik opgenomen in het doelgroepregister?

Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers en overheid zorgen voor voldoende banen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkt u met een voorziening en staat u in het doelgroepregister? Dan telt u mee voor de banenafspraak. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om u in dienst te houden. Of om u in dienst te nemen.

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Meer over het doelgroepregister leest u op Wat is het doelgroepregister?