Vervoer

Wijzigingen doorgeven

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de vervoersvergoeding die u ontvangt. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Uw werk of inkomen

 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U gaat meer of minder werken.
 • U stopt met werken.
 • U verandert van werkgever of van werklocatie.

Uw gezondheid

 • U bent meer dan 10 dagen aaneengesloten ziek geweest.

Uw leefsituatie

Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.

 • U bent getrouwd.
 • U gaat samenwonen.
 • U wordt alleenstaand.
Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie?

En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend is of bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen vervoersvergoeding en een boete. Als u te veel vergoeding heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.