Vervoer

Voorwaarden vergoeding privékilometers

UWV kan de vergoeding voor woon-werkverkeer uitbreiden met een aantal privékilometers. Wij beoordelen of deze uitbreiding noodzakelijk is. Daarnaast kijken wij naar uw inkomsten. Op het formulier Aanvraag vergoeding vervoer leest u hier meer over.

Heeft u de vergoeding alléén nodig voor privékilometers, dan kunt u die vergoeding aanvragen bij uw gemeente.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer