Vervoer

Inkomensgrens

Een voorwaarde voor een vergoeding voor vervoer, is dat uw (gezins)inkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van uw situatie.

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Bij het (gezins)inkomen gaat het om de inkomsten van uzelf, uw partner en alle personen met wie u de kosten van huisvesting en huishouden deelt. Zowel de inkomsten van familieleden als van niet-familieleden tellen hierbij mee. Alleen de inkomsten van inwonende ouders en kinderen hoeft u niet mee te tellen. In de aanvraag voor deze voorziening leest u hier meer over. De aanvraag doet u via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Wanneer geldt de inkomensgrens niet?

Er geldt geen inkomensgrens voor de vergoeding van voertuigen die alleen bestemd zijn voor invaliden. Denk hierbij aan driewielfietsen, elektrische rolstoelen, buitenwagens zoals Arola en Pendel en aanpassingen aan uw auto. Ook voor vervoer van en naar school geldt geen inkomensgrens.