Vervoer

Betaling van vervoersvergoeding

De betaling verschilt per vervoersvergoeding.
Iedereen die naar zijn werk reist, betaalt zelf een deel van de reiskosten. Daarom houden wij op alle vergoedingen voor het woon-werkvervoer een eigen bijdrage in. Deze eigen bijdrage is een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Aanpassingen fiets

Krijgt u van ons een beslissing dat u uw fiets mag aanpassen? Dan schiet u het bedrag voor. Stuur de originele factuur naar:

UWV, afdeling Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK Amsterdam

Aanpassingen eigen auto

De  arbeidsdeskundige van UWV bepaalt welke aanpassingen aan uw auto nodig zijn. U spreekt met hem af of u de aanpassing wel of niet zelf voorschiet. Stuur daarna altijd de originele factuur naar:

UWV, afdeling Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK Amsterdam

Aanpassingen bruikleenauto

U krijgt van ons een volledig aangepaste bruikleenauto. De aanschaf van de auto en de kosten van de aanpassingen betaalt UWV rechtstreeks aan de leverancier.

Kilometervergoeding bruikleenauto

Als u met een bruikleenauto naar uw werk gaat, kunt u een kilometervergoeding aanvragen. Dit is een vergoeding voor de benzinekosten. Het bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen. Iedereen die naar het werk gaat, betaalt zelf een deel van de reiskosten. Daarom houden wij op de kilometervergoeding een eigen bijdrage in. De eigen bijdrage is een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag vindt u ook op de flyer Normbedragen Voorzieningen.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Kilometervergoeding eigen auto

Als u met uw eigen auto naar uw werk gaat, kunt u een kilometervergoeding aanvragen. Dit is een vergoeding voor het bezit en het gebruik van uw eigen auto. Het bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen. Iedereen die naar het werk gaat, betaalt zelf een deel van de reiskosten. Daarom houden wij op de kilometervergoeding een eigen bijdrage in. De eigen bijdrage is een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag vindt u ook op de flyer Normbedragen Voorzieningen.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Vergoeding taxivervoer

Krijgt u een taxivergoeding van UWV? Dan kunt u het taxibedrijf machtigen om de factuur bij ons in te dienen. Wij betalen de factuur dan aan het taxibedrijf. U machtigt het taxibedrijf met het formulier dat u bij de toekenning ontvangt.

Krijgt u wel een factuur van het taxibedrijf? Stuur die dan naar:

UWV, afdeling Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK Amsterdam

Het taxibedrijf trekt uw eigen bijdrage van het bedrag op de factuur af. Deze eigen bijdrage moet u zelf aan het taxibedrijf betalen. De hoogte van de eigen bijdrage vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Vergoeding privévervoer

Krijgt u naast een vervoersvergoeding ook een vergoeding voor privévervoer? Dan kunt u de kosten die u heeft gemaakt iedere maand declareren. In de toekenning staat hoeveel u maximaal kunt declareren.