Vervoer

Is reizen naar uw werk of onderwijsplek lastig omdat u een langdurige ziekte of handicap heeft? Dan kunnen wij u misschien helpen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld met een:

  • vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto;
  • bruikleenauto;
  • vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto;
  • vergoeding voor taxivervoer.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Heeft u een rolstoel of scootmobiel nodig om naar uw werk te komen? Deze vallen onder meeneembare hulpmiddelen. Een vergoeding voor een meeneembaar hulpmiddel vraagt u ook aan via Mijn UWV.

Wilt u alleen een vergoeding voor privévervoer? Informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Aanvragen voorziening: bij een visuele of motorische handicap

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is. Het drempelbedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Voorwaarden vergoeding vervoer

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Om een vergoeding van ons te krijgen, geldt ook een aantal aanvullende voorwaarden. Deze gaan over de hoogte van uw gezinsinkomen, het soort aanpassingen die wij vergoeden en het verschil tussen woon-werkverkeer en privékilometers.