Scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

Een scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg is een tijdelijke subsidie.

U vraagt deze vergoeding aan als u:

 • een opleiding wilt volgen in de richting van een kansberoep. Dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is. U vindt deze beroepen in de Kansberoepenlijst (doc, 130 kB).
 • met een ervaringscertificaat (EVC) wilt bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.

Let op: er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een scholingsvoucher aan te vragen. Het budget is hierdoor snel opgegaan. Vanaf 3 maart 2017 heeft het alleen nog zin om een aanvraag in te dienen voor medewerkers vanuit de langdurige zorg.
Lees hier wat dit voor u betekent.

U kunt alleen nog gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

 • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg.
 • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en u ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Heeft u een functie (gehad) waarin u geen directe zorg heeft verleend, zoals in een administratieve functie? Dan komt u niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

 • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat ermee akkoord dat wij u inschrijven als werkzoekende
 • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst (doc, 130 kB).
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaalt u de rest zelf.
 • Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. U vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
 • U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
 • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
 • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.
Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

Na de aanvraag

U ontvangt onze beslissing binnen 8 weken na de datum waarop wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Wij kunnen u niet tussentijds informeren over de status van uw aanvraag. Wij vragen u onze schriftelijke beslissing af te wachten.