Scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

Een scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg is een tijdelijke subsidie.

U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.

Let op: de regeling voor de scholingsvoucher loopt tot uiterlijk 31 december 2017. U kunt deze voucher dus niet meer aanvragen. Houd er bovendien rekening mee dat het budget eerder op kan zijn. Daardoor kan het kan voorkomen dat uw aanvraag op tijd (uiterlijk op 31 december 2017) bij ons binnen is gekomen, maar dat er te weinig budget over is om de scholingsvoucher uit te kunnen betalen. Complete aanvragen nemen wij op volgorde van binnenkomst in behandeling. Als er op de laatste dag dat er budget beschikbaar is niet meer genoeg is voor alle aanvragen van die dag, bepalen we de volgorde van behandeling door loting.

U kunt alleen nog gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

  • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg.
  • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en u ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Heeft u een functie (gehad) waarin u geen directe zorg heeft verleend, zoals in een administratieve functie? Dan komt u niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn:

  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat ermee akkoord dat wij u inschrijven als werkzoekende
  • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de Kansberoepenlijst (doc, 136 kB).
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan betaalt u de rest zelf.
  • Uw aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na uw eerste opleidingsdag bij ons binnen zijn. U vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
  • U kunt 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
  • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
  • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Na de aanvraag

U ontvangt onze beslissing binnen 8 weken na de datum waarop wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Wij kunnen u niet tussentijds informeren over de status van uw aanvraag. Wij vragen u onze schriftelijke beslissing af te wachten.

Geen studiefinanciering wel levenlanglerenkrediet

Bent u jonger dan 55 en wilt u een (deeltijd)opleiding volgen maar heeft u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u een levenlanglerenkrediet aanvragen. Voor deze lening moet u wel aan de voorwaarden voldoen. U vindt deze op duo.nl, de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar kunt de lening vanaf juni 2017 aanvragen voor het studiejaar 2017-2018. Ook leest u hier meer over de terugbetaling en de rente die u bij de lening betaalt. Het is belangrijk dat u de aanvraag doet voordat de opleiding start. De regeling voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat in op 1 augustus 2017 en voor het hoger onderwijs op 1 september 2017.