Meeneembare hulpmiddelen

Om uw werk goed te kunnen doen, heeft u misschien een bepaalde voorziening op uw (toekomstige) werkplek nodig. Denk aan een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen. Dit noemen wij meeneembare hulpmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die meestal niet bij een bedrijf aanwezig zijn.

U kunt van UWV een vergoeding krijgen hiervoor. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. U vraagt de vergoeding zelf aan. Als u onder de Participatiewet valt, vraagt u de vergoeding aan bij uw gemeente.

Voorwaarden meeneembare middelen

U kunt een vergoeding voor een meeneembaar hulpmiddel aanvragen als u voldoet aan de algemene voorwaarden.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: bij een visuele of motorische handicap

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is. Het drempelbedrag vindt u opĀ Normbedragen Voorzieningen.

Welke meeneembare hulpmiddelen vergoedt UWV niet?

UWV vergoedt de volgende meeneembare hulpmiddelen niet.

  • Hoorhulpmiddelen, zoals hoortoestellen en ringleidingen;
  • Hulpmiddelen die ook niet-gehandicapten nodig kunnen hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld hulpmiddelen voor dyslexie in de onderwijssituatie, een smartphone of computer.
  • Persoonlijke begeleiding als ambulante begeleiding of hulp bij persoonlijke verzorging.

Uw ziektekostenverzekeraar kan deze aanpassingen of hulpmiddelen misschien wel vergoeden.