Dienstverlening voor doven, blinden of motorisch gehandicapten

Heeft u moeite met zien, horen of bewegen? En hierdoor hulp of begeleiding nodig bij bepaalde taken die u door uw handicap niet goed zelf kunt doen? Deze hulp of begeleiding noemen wij intermediaire diensten. Denk hierbij aan een schrijf- en gebarentolk of een voorleeshulp. U kunt van UWV een vergoeding krijgen voor deze voorzieningen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt.

Voorwaarden vergoeding intermediaire diensten

Om een vergoeding voor intermediaire diensten te krijgen, moet u aan de algemene voorwaarden voldoen.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: bij een visuele, auditieve of motorische handicap

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

De vergoeding krijgt u voor een aantal van uw werkuren. UWV betaalt een vergoeding alleen in de volgende situaties:

  • U werkt in loondienst. U krijgt dan voor maximaal 15% van uw werktijd een schrijf- en gebarentolk. Dit is een gemiddelde op jaarbasis. De ene week heeft u misschien 2 uur een tolk nodig, een andere week 30. Volgt u een opleiding voor uw werk, is er een reorganisatie of begint u met een nieuwe functie? Dan kunt u soms tijdelijk meer uren krijgen.
  • U heeft geen werk en solliciteert op banen. Dan kunt u ondersteuning van een schrijf- en gebarentolk krijgen. Bijvoorbeeld bij activiteiten waarbij persoonlijk contact nodig is. Zoals een sollicitatiegesprek, een sollicitatietraining of activiteiten die horen bij uw re-integratie naar werk. Wij vergoeden maximaal 15% van de tijd die u besteedt aan sollicitatieactiviteiten.

Vergoeding uren schrijf- en gebarentolk buiten het werk

Buiten uw werk kunt u ook nog maximaal 30 uur per jaar een schrijf- en gebarentolk krijgen. Deze wordt vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie hierover vindt u op www.tolkcontact.nl.