Vervoer

Vervoer voor mijzelf

Wij kunnen aanpassingen aan uw fiets of auto vergoeden voor vervoer naar de onderwijsplek. Als het nodig is, kunnen wij ook een auto in bruikleen geven, of het gebruik van uw eigen auto of een taxi vergoeden.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt de goedkoopste voorziening die voor u geschikt is. Het drempelbedrag vindt u op de flyer Normbedragen Voorzieningen.

Voorwaarden vergoeding vervoer

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Om een vergoeding van ons te krijgen, geldt ook een aantal aanvullende voorwaarden. Deze gaan over het soort aanpassingen aan uw auto die wij vergoeden en het verschil tussen woon-schoolverkeer en privékilometers.