Meeneembare hulpmiddelen

Speciaal onderwijs volgen

Is regulier onderwijs voor u of uw kind niet mogelijk door een ziekte of handicap? Dan kunt u misschien terecht bij een speciaal scholingsinstituut. Bijvoorbeeld een van de volgende 5 instituten:

  • Hoensbroeck
  • Werkenrode
  • EEGA
  • Sonneheerdt
  • Heliomare

Wat vergoedt UWV?

Wij kunnen de opleiding misschien voor u betalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een van de scholingsinstituten. Betalen wij uw opleiding? Dan is dit inclusief de vergoeding voor vervoer van en naar school.

Wat vergoedt UWV niet?

Als u of uw kind speciaal onderwijs volgt dat het ministerie van Onderwijs betaalt, vergoeden wij geen voorzieningen. Denk aan het SVO (speciaal voortgezet onderwijs), ZMOK, ZMLK, het mytyl of tyltyl onderwijs. Dit wordt namelijk geregeld door de scholingsinstituten zelf.