Meeneembare hulpmiddelen

Hulpmiddel voor mijzelf

U kunt een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen die meestal niet op een school of opleiding aanwezig zijn.

Voorwaarden meeneembare hulpmiddelen

U moet aan de algemene voorwaarden voldoen. U kunt een vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen in de volgende situaties:

  • U volgt regulier onderwijs en heeft daarvoor recht op studiefinanciering. 
  • U bent jonger dan 30 jaar en u heeft geen recht meer op studiefinanciering.

Dit geldt met terugwerkende kracht voor meeneembare hulpmiddelen die u vanaf 1 september 2016 heeft gekocht. Wij vergoeden geen voorziening als u speciaal onderwijs volgt.

U vraagt vergoedingen voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: bij een visuele of motorische handicap

30 jaar of ouder en geen studiefinanciering meer 

Bent u ouder dan 30 jaar, en is er geen recht meer op studiefinanciering meer, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. U kunt dan wel een voorziening voor werk aanvragen.

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Welke meeneembare hulpmiddelen vergoedt UWV?

Wij vergoeden bijvoorbeeld aanpassingen aan een stoel of bureau. Of hulpmiddelen voor schrijven, lezen en horen, zoals een brailleleesregel. Ook vergoeden we een schrijf- en gebarentolk. Een laptop vergoeden we alleen als:

  • de laptop nodig is voor werk in de klas. En dan vergoeden wij deze alleen voor leerlingen in het basisonderwijs of middelbaar onderwijs. Een laptop voor het maken van huiswerk vergoeden wij niet;
  • u een bijzondere laptop nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u een motorische handicap heeft.

Wij vergoeden het goedkoopste middel dat voor u geschikt is. En we vergoeden een middel pas vanaf een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Het drempelbedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Welke meeneembare hulpmiddelen vergoedt UWV niet?

Wij vergoeden geen:

  • hoortoestellen;
  • hulpmiddelen die ook niet-gehandicapten nodig kunnen hebben, zoals een smartphone of hulpmiddelen voor dyslexie;
  • hulpmiddelen om huiswerk te maken, zoals een laptop.

Wij vergoeden ook geen:

  • persoonlijke begeleiding als remedial teaching, ambulante begeleiding of hulp bij persoonlijke verzorging;
  • aanpassingen van een schoolgebouw, zoals een aangepast toilet of rolstoeldeuren.

Het is de moeite waard om te informeren bij de school of ziektekostenverzekeraar. Misschien kunnen zij sommige aanpassingen of hulpmiddelen vergoeden.