Meeneembare hulpmiddelen

Hulpmiddel voor mijn kind

U kunt een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen die meestal niet op een school aanwezig zijn.

Voorwaarden meeneembare hulpmiddelen

Uw kind moet aan de algemene voorwaarden voldoen. Verder kunt u alleen een vergoeding voor meeneembare middelen aanvragen als uw kind regulier onderwijs volgt. Wij vergoeden geen voorziening als uw kind speciaal onderwijs volgt.

U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: ondersteuning bij het volgen van onderwijs

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Welke hulpmiddelen vergoedt UWV?

Wij vergoeden bijvoorbeeld aanpassingen aan een stoel of bureau. Of hulpmiddelen voor schrijven en lezen, zoals een brailleleesregel. Ook vergoeden we een schrijf- en gebarentolk. Een computer vergoeden we alleen als:

  • de computer nodig is voor werk in de klas. En dan vergoeden wij deze alleen als uw kind op het reguliere basisonderwijs of middelbaar onderwijs zit. Een computer voor het maken van huiswerk vergoeden wij niet;
  • uw kind een bijzondere computer nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij een motorische handicap heeft.

Wij vergoeden het goedkoopste middel dat voor uw kind geschikt is. En we vergoeden een middel pas vanaf een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Het drempelbedrag vindt u opĀ Normbedragen Voorzieningen.

Welke meeneembare hulpmiddelen vergoedt UWV niet?

Wij vergoeden geen:

  • hoorhulpmiddelen zoals een hoortoestel of ringleiding;
  • hulpmiddelen die ook niet-gehandicapte kinderen nodig kunnen hebben, zoals een smartphone of hulpmiddelen voor dyslexie;
  • hulpmiddelen om huiswerk te maken, zoals een computer. De reden hiervoor is dat bijna ieder gezin tegenwoordig een computer heeft.

Wij vergoeden ook geen:

  • persoonlijke begeleiding als remedial teaching, ambulante begeleiding of hulp bij persoonlijke verzorging;
  • aanpassingen van een schoolgebouw, zoals een aangepast toilet of rolstoeldeuren.

Het is de moeite waard om te informeren bij de school of ziektekostenverzekeraar. Misschien kunnen zij sommige aanpassingen of hulpmiddelen vergoeden.