Meeneembare hulpmiddelen

Om onderwijs te kunnen volgen, heeft u of uw kind misschien een bepaalde voorziening nodig. Denk aan een aangepaste schooltafel of stoel of een brailleleesregel. Dit noemen wij meeneembare hulpmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die meestal niet op een school of opleiding aanwezig zijn. U kunt een vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen in de volgende situaties:

  • U of uw kind volgt regulier onderwijs en heeft daarvoor recht op studiefinanciering. 
  • U of uw kind is jonger dan 30 jaar en u of uw kind heeft geen recht meer op studiefinanciering.

Dit geldt met terugwerkende kracht voor meeneembare hulpmiddelen die u vanaf 1 september 2016 heeft gekocht. Wilt u een vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen? Kijk dan welke van de volgende situaties voor u geldt:

  • Uw kind gaat of wil naar het basisonderwijs, voortgezet of hoger onderwijs.
  • U volgt beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs, of u wilt het gaan volgen. 
  • U of uw kind volgt speciaal onderwijs, of u of uw kind wil het gaan volgen.

30 jaar of ouder en geen studiefinanciering meer 

Bent u of is uw kind ouder dan 30 jaar, en is er geen recht meer op studiefinanciering, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. U kunt dan wel een voorziening voor werk aanvragen.