Vervoer

Voorwaarden vergoeding privékilometers

UWV kan uw vervoersvergoeding uitbreiden met 2.000 privékilometers. Of u deze extra vergoeding krijgt, hangt af van uw inkomsten. In de aanvraag voor deze voorziening leest u hier meer over. De aanvraag doet u via Mijn UWV.

Heeft u de vergoeding alléén nodig voor privékilometers, dan kunt u die vergoeding aanvragen bij uw gemeente.