Vervoer

Betaling van vervoersvergoeding

De betaling verschilt per vervoersvergoeding. Iedereen die naar het werk gaat, betaalt zelf een deel van de reiskosten. Daarom houden wij op de vergoeding voor het woon-werkvervoer een eigen bijdrage in. De eigen bijdrage is een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen.

Aanpassingen fiets

Vraagt u een vergoeding aan voor aanpassingen aan uw fiets om naar uw werkplek te komen? En krijgt u van ons een beslissing dat u uw fiets mag aanpassen? Dan schiet u het bedrag voor. Stuur de originele factuur naar:

UWV
Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK  Amsterdam

Aanpassingen eigen auto

Vraagt u een vergoeding aan voor aanpassingen aan uw auto om naar uw werkplek te komen? De arbeidsdeskundige van UWV bepaalt dan welke aanpassingen nodig zijn. U spreekt met hem af of u de aanpassingen wel of niet zelf voorschiet. Stuur daarna altijd de originele factuur naar:

UWV
Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK  Amsterdam

Aanpassingen bruikleenauto

U krijgt van ons een volledig aangepaste bruikleenauto. De aanschaf van de auto en de kosten van de aanpassingen betaalt UWV rechtstreeks aan de leverancier.

Kilometervergoeding bruikleenauto

Als u met een bruikleenauto naar uw werkplek gaat, kunt u een kilometervergoeding aanvragen. Dit is een vergoeding voor de benzinekosten. Het bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen. Dit bedrag maken wij maandelijks aan u over. U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Kilometervergoeding eigen auto

Als u met uw eigen auto naar uw werkplek gaat, kunt u een kilometervergoeding aanvragen. Dit is een vergoeding voor het bezit en het gebruik van uw eigen auto. Het bedrag vindt u op Normbedragen Voorzieningen. U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: vergoeding vervoer

Vergoeding taxivervoer

Krijgt u een taxivergoeding voor woon-werkvervoer? Dan betalen wij u eerst een voorschot. Hiermee kunt u de eerste rekening van het taxibedrijf betalen. Krijgt u een factuur van het taxibedrijf? Dan stuurt u die naar: 

UWV
Voorzieningen
Postbus 58420
1040 HK Amsterdam

Van het bedrag op de factuur trekt UWV uw eigen bijdrage af. Het bedrag dat overblijft, storten wij op uw rekening. Met deze vergoeding betaalt u dan de volgende factuur van het taxibedrijf. Na de vergoeding van de laatste factuur betaalt u het eerste voorschot weer aan ons terug.

Vergoeding privévervoer

Krijgt u naast een vervoersvergoeding ook een vergoeding voor privévervoer? Deze vergoeding voor privévervoer maken wij dan iedere maand aan u over als vaste vergoeding.