Dienstverlening voor doven, blinden of motorisch gehandicapten

Als u moeite heeft met zien, horen of bewegen kunt u bij het starten van een eigen bedrijf een vergoeding krijgen voor hulp of begeleiding.

Vergoedingen voor begeleiding

Met de vergoeding kunt u mensen inhuren die u helpen met taken voor uw bedrijf die u door uw handicap niet goed zelf kunt doen. Dit noemen wij ook wel intermediaire diensten. Denk daarbij aan een schrijf- en gebarentolk of een voorleeshulp. Deze vergoeding kunt u krijgen voor een aantal van uw werkuren.

Voorwaarden vergoeding intermediaire diensten

Om een vergoeding voor intermediaire diensten te krijgen, moet u aan de algemene voorwaarden voldoen.

U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: bij een visuele, auditieve of motorische handicap

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt een schrijf- en gebarentolk in de volgende situatie: u bent bezig met de start van uw bedrijf of u bent net gestart met een eigen bedrijf. U kunt voor maximaal 15% van uw werktijd een schrijf- en gebarentolk krijgen als u die nodig heeft om uw werk te doen. Dit is een gemiddelde op jaarbasis.

Vergoeding uren schrijf- en gebarentolk buiten het werk

Buiten uw werk kunt u ook nog maximaal 30 uur per jaar een schrijf- en gebarentolk krijgen. Deze wordt vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie hierover vindt u op www.tolkcontact.nl.