Aanpassingen werkplek

Zijn er aanpassingen nodig op en rond uw werkplek? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Ook als u geen uitkering van UWV krijgt. Denk aan orthopedische werkschoenen of aan aangepast gereedschap. Of aan communicatiehulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen, zoals een brailleleesregel. Ook voor de inrichting van uw bedrijf kunt u vergoedingen krijgen, bijvoorbeeld voor een aangepast toilet.

Voorwaarden aanpassingen werkplek

Om een vergoeding voor aanpassingen op en rond uw werkplek aan te vragen, moet u voldoen aan de algemene voorwaarden. U kunt alleen tijdens de eerste 3 jaar van uw zelfstandig ondernemerschap een vergoeding krijgen. Bent u volledig aan het werk als zelfstandige en verdient u genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan krijgt u geen vergoeding.

U vraagt een vergoeding voor deze voorziening aan via Mijn UWV.

Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie

Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Wij bestellen het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werken wij niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij bureaustoelen, chauffeursstoelen en orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Wij beoordelen dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Zodra UWV de voorziening bestelt bij de leverancier bellen wij u en/of ontvangt u een brief. Hierin staat bij welke leverancier uw voorziening is besteld en wat de levertijd is.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?

Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Wat vergoedt UWV?

UWV vergoedt de goedkoopste aanpassing die voor u geschikt is. Het drempelbedrag vindt u opĀ Normbedragen Voorzieningen.