U vraagt een schrijf- of gebarentolk aan in de volgende situaties:

  • U bent (of uw kind is) jonger dan 30 jaar en volgt regulier onderwijs of speciaal onderwijs cluster 1, 3 of 4.
  • U bent ouder dan 30 jaar en u heeft nog recht op studiefinanciering.
  • U ontvangt een Wajong-uitkering en maakt gebruik van het levenlanglerenkrediet.