U bepaalt zelf wanneer u gebruikmaakt van een tolk. Dit kan alleen tijdens:

  • lessen (alle vakken);
  • ouderavonden;
  • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling (wij vergoeden 50% van de tolkuren met een maximum van 4 uur per dag uit de tolkvoorziening voor onderwijs. De andere 50% vergoeden wij uit de tolkvoorziening voor priv├ęsituaties);
  • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
  • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
  • groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
  • stages die onderdeel zijn van het lesprogramma.