Als startende ondernemer kunt u zich aanmelden voor de Ziektewet-verzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV