Wanneer moet ik de Inkomstenopgave invullen als ik een Ziektewet-uitkering heb?

Bent u ziek geworden tijdens of na een WW-uitkering? En krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan moet u iedere maand via Mijn UWV uw inkomsten aan ons doorgeven met het formulier ‘Inkomstenopgave’. U doet dit zoals u gewend was tijdens uw WW-uitkering.

Wij betalen uw uitkering na afloop van iedere kalendermaand als u uw inkomsten (inclusief vakantiegeld) van de maand daarvoor heeft doorgegeven. Ook als u geen inkomsten had, moet u de Inkomstenopgave via Mijn UWV invullen.

Let op: uw Inkomstenopgave staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave dus niet invullen.

Wat gebeurt er na het invullen van de Inkomstenopgave?

Wij verrekenen uw inkomsten met uw Ziektewet-uitkering. De hoogte van uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering kunt u nagaan met de Rekenhulp Ziektewet.

Geeft u per ongeluk te weinig inkomsten op en ontvangt u daardoor te veel uitkering? Dan verrekenen wij dit in 1 keer bij de eerstvolgende betaling van uw uitkering. Wij bellen u hier de eerste keer over.

Wilt u zeker weten dat uw Inkomstenopgave in 1 keer goed is? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn dan al op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft uw inkomsten alleen nog te controleren en te bevestigen.

Wij betalen uw uitkering binnen 10 kalenderdagen nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen. Daarna duurt het meestal nog 3 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Welke inkomsten moet ik doorgeven voor mijn Ziektewet-uitkering?

U moet dezelfde inkomsten voor uw Ziektewet-uitkering doorgeven als u voor uw WW-uitkering moest doorgeven.