Waar staan de brieven die ik van UWV krijg over mijn Ziektewet-uitkering?

Als u een Ziektewet-uitkering aanvraagt, krijgt u verschillende brieven van ons. Sommige brieven versturen wij per post, maar niet alle brieven.
De brieven over uw recht op een Ziektewet-uitkering en de brieven over de hoogte en de duur ervan staan op Mijn UWV. U vindt ze daar bij 'Mijn Documenten'. 

Alle andere brieven over uw Ziektewet-uitkering sturen wij in ieder geval per post. Het gaat om de volgende brieven:

  • De brief met de ontvangstbevestiging van uw ziekmelding.
  • Brieven over verzuimbeheer. Dit zijn bijvoorbeeld afspraakbevestigingen.
  • Brieven waarin wij u om informatie vragen. Er zit dan een formulier bij de brief dat u moet invullen en opsturen.
  • Brieven over uw re-integratieafspraken met UWV tijdens uw Ziektewet-uitkering. Dit zijn brieven die u van de verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider krijgt.
  • Alle brieven als u in het buitenland woont.
  • Alle brieven als uw werkgever eigenrisicodrager is.
  • Brieven na uw eventuele overlijden.

Sommige van deze brieven vindt u ook op Mijn UWV.