Hoe meld ik mij ziek bij UWV?

U hoeft zich niet altijd zelf ziek te melden bij UWV. In sommige gevallen doet uw (ex-)werkgever dit. Dit hangt af van welke situatie voor u geldt. Bekijk daarvoor ook de beslisboom Hoe moet ik mij ziek melden?.

Ik ben uitzendkracht

Als in uw contract een uitzendbeding staat, dan geeft het uitzendbureau aan UWV door dat u ziek bent. U hoeft zich dus niet zelf ziek te melden bij UWV. Heeft u een contract zonder uitzendbeding? Dan krijgt u meestal geen Ziektewet-uitkering van UWV.

Ik ben oproep- of invalkracht

Als u géén arbeidscontract had op het moment dat ziek werd, dan geeft uw werkgever aan UWV door dat u ziek bent. U hoeft zich dus niet zelf ziek te melden bij UWV. Heeft u wel een arbeidscontract? Dan krijgt u meestal geen Ziektewet-uitkering van UWV.

Ik heb een fictief dienstverband

Als u geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst heeft en werkt als:

  • thuiswerker;
  • leerling;
  • stagiair;
  • aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf);
  • zelfstandige;
  • of provisiewerker

dan heeft u een fictief dienstverband. Uw werkgever geeft aan UWV door dat u ziek bent. U hoeft zich dus niet zelf ziek te melden bij UWV.

Mijn contract loopt af tijdens mijn ziekte

Uw werkgever vraagt de Ziektewet-uitkering voor u aan bij ons. U hoeft zich dus niet zelf ziek te melden bij UWV.

Ik ben ziek geworden binnen 4 weken na afloop van mijn contract

Meld u uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent ziek bij UWV. Bel hiervoor met UWV Telefoon Werknemers.

Ik heb een WW-uitkering en ben ziek

Meld u uiterlijk op de tweede dag van uw ziekte ziek. U doet dit online via Mijn UWV. U heeft hiervoor uw inlogcode van DigiD nodig.

Ik heb een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en ben ziek

Heeft u een volledige uitkering? Als u ziek wordt, hoeft u dit niet altijd door te geven aan UWV. Bijvoorbeeld als u griep krijgt. In deze gevallen loopt uw WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering gewoon door. Verslechtert uw gezondheid door dezelfde oorzaak als waarvoor u de uitkering krijgt? Dan moet u dit aan ons doorgeven via het formulier 'Wijzigingen doorgeven'.

Heeft u werk en een gedeeltelijke uitkering? En bent u ziek? Geef dit dan aan uw werkgever door. Hij kan misschien een Ziektewet-uitkering voor u krijgen. Uw werkgever vraagt deze dan aan bij UWV. Als u ziek wordt, hoeft u dit niet altijd door te geven aan UWV. Bijvoorbeeld als u griep krijgt. In deze gevallen loopt uw WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering gewoon door. Verslechtert uw gezondheid door dezelfde oorzaak als waarvoor u de uitkering krijgt? Dan moet u dit aan ons doorgeven via het formulier 'Wijzigingen doorgeven'.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Ik ben vrijwillig verzekerd (geweest) voor de Ziektewet

Meld u uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent ziek bij UWV. Bel hiervoor met UWV Telefoon Werknemers.