Hoe en wanneer moet ik mijn vakantie doorgeven?

Gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk op een ander adres? Kijk dan hieronder welke situatie voor u geldt en wat u moet doen.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een ander adres in Nederland

Gaat u in Nederland met vakantie, of verblijft u tijdelijk op een ander adres in Nederland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij kunnen u tijdens uw vakantie post sturen, bijvoorbeeld voor een afspraak. Zorg er daarom voor dat iemand uw post leest en u op de hoogte brengt. Lukt dat niet, geef dan een postadres aan ons door waar u tijdens uw vakantie uw post kunt ontvangen en lezen. U moet ook telefonisch bereikbaar zijn, als wij dit met u hebben afgesproken.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een adres in het buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland, of verblijft u tijdelijk in het buitenland om andere redenen, dan moet u dit ook aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Uw post op een ander adres ontvangen

Wilt u uw post op een ander adres ontvangen dan uw woonadres, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie? Geef dit postadres dan aan ons door. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft