Heb ik sollicitatieplicht tijdens mijn Ziektewet-uitkering?

Als u zich ziek heeft gemeld, geldt er voor u niet meteen sollicitatieplicht. Ongeveer 8 weken nadat u ziek bent geworden, maakt u samen met de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV een Plan van aanpak. U bespreekt dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Heeft u mogelijkheden om te werken? Dan heeft u vanaf dat moment een sollicitatieplicht. In het Plan van aanpak staat wat u precies gaat doen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld hoe vaak u moet solliciteren en op welke functies. Heeft u geen mogelijkheden om te werken? Dan heeft u geen sollicitatieplicht. 

Tijdelijk geen sollicitatieplicht 

Heeft u mogelijkheden om te werken? Dan hoeft u in de volgende situaties toch niet te solliciteren:

  • U bent met vakantie en heeft dit gemeld aan UWV. U heeft maximaal 4 weken per jaar vrijstelling van sollicitatie als u met vakantie bent.
  • U werkt via een proefplaatsing bij een werkgever. U werkt dan tijdelijk met behoud van uw uitkering. Zo kunnen u en de werkgever kijken of de functie bij u past. U hoeft dan niet te solliciteren naar werk.
  • U bent voor uw re-integratie bezig met een opleiding. Tijdens de laatste 2 maanden van uw opleiding moet u wel weer solliciteren en ook werk accepteren. Hierop geldt een uitzondering als u er zeker van bent dat u na deze opleiding een baan krijgt. U heeft daarvoor wel een verklaring nodig van uw toekomstige werkgever waarin staat dat hij u minimaal 6 maanden in dienst neemt na uw opleiding.

Kunt u door omstandigheden niet solliciteren? Bespreek dit dan met uw re-integratiebegeleider. Misschien hoeft u dan tijdelijk niet te solliciteren. In de volgende bijzondere situaties mag dat:

  • U heeft de zorg over een pasgeboren kind nadat uw partner is overleden. U kunt dan maximaal 16 weken vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan deze periode met nog maximaal 10 weken worden verlengd.
  • Er vindt in uw privésfeer plotseling een crisissituatie plaats. U kunt dan maximaal 6 maanden vrijstelling krijgen. 
  • U geeft mantelzorg aan een zieke of gehandicapte persoon in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om noodzakelijke zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. U kunt maximaal 6 maanden vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden.

Ik ben ziek vanuit een WW-uitkering

Ook als u ziek wordt, verwachten wij dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. De eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. U moet dan aan de WW-plichten blijven voldoen. Dat betekent dat u een sollicitatieplicht heeft. Heeft u bij uw ziekmelding aangegeven dat u niet kunt voldoen aan uw WW-verplichtingen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht voor de WW.  

Let op: ongeveer 8 weken na uw ziekmelding, beoordelen wij of u sollicitatieplicht heeft voor de Ziektewet. Het kan dan zijn dat u geen sollicitatieplicht heeft voor de WW, maar dat u deze plicht wel heeft voor de Ziektewet.