Wat is het formulier medische informatie en waar kan ik het vinden?

Het formulier 'Medische informatie' is bedoeld voor uw bedrijfsarts.
Bent u langere tijd ziek of arbeidsbeperkt? Dan brengt de bedrijfsarts uw medische situatie in kaart en hij houdt deze bij. Hij houdt bijvoorbeeld uw klachten bij, hoe ernstig deze zijn en mogelijk ook wat de prognose is.
Deze informatie vult uw bedrijfsarts in op het formulier 'Medische informatie'. U kunt het formulier downloaden via Aanvragen medische informatie.

Als u een WIA-uitkering aanvraagt, heeft u een kopie van dit ingevulde formulier nodig.