Mijn werkgever betaalt mij per week. Hoe geef ik mijn inkomsten dan door met de Inkomstenopgave?

Als uw werkgever u per week betaalt, kunt u op de volgende 2 manieren uw inkomsten doorgeven:

  1. Doorgeven na ontvangst inkomsten van werkgever
    Wilt u zeker weten dat uw Inkomstenopgave in één keer goed is? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten aan UWV heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn dan al op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft uw inkomsten alleen nog na te kijken en te bevestigen. Dit is meestal pas 4 weken na het eind van de maand. Wij betalen uw uitkering pas nadat u de Inkomstenopgave heeft nagekeken en bevestigd. U krijgt uw uitkering dan dus later dan wanneer u uw inkomsten zelf meteen na afloop van de maand doorgeeft.
  2. Doorgeven na afloop van de maand
    Wilt of kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Inkomstenopgave zelf invullen. Vraag altijd eerst aan uw werkgever of hij uw inkomsten per maand of per 4 weken aan ons doorgeeft.

Aangifte per maand

Geeft uw werkgever de inkomsten per maand aan ons door? Vul dan meteen na afloop van de maand de inkomsten in van de weken die u in die maand heeft gewerkt.
Voorbeeld: Uw inkomsten van 1 t/m 30 november geeft u door met de Inkomstenopgave over november die per 1 december klaar staat.

Aangifte per 4 weken

Geeft uw werkgever de inkomsten per 4 weken aan ons door? Dan ziet u in de Tabel inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling in welke maand u de inkomsten van die 4 weken moet doorgeven.

Let op: het kan gebeuren dat u een ander bedrag aan inkomsten doorgeeft dan uw werkgever. Hierdoor loopt u het risico dat u te veel of te weinig uitkering ontvangt. Dit wordt later weer verrekend.