Wanneer moet ik de Inkomstenopgave invullen als ik een Ziektewet-uitkering heb?

Bent u ziek geworden tijdens of na een WW-uitkering? En krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan moet u iedere maand via Mijn UWV uw inkomsten aan ons doorgeven met het formulier 'Inkomstenopgave'. U doet dit zoals u gewend was tijdens uw WW-uitkering.

Wij betalen uw uitkering na afloop van iedere kalendermaand als u uw inkomsten (inclusief vakantiegeld) van de maand daarvoor heeft doorgegeven. Ook als u geen inkomsten had, moet u de Inkomstenopgave via Mijn UWV invullen.

Let op: uw Inkomstenopgave staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de opgave dus niet invullen.

Wat gebeurt er na het invullen van de Inkomstenopgave?

Wij verrekenen uw inkomsten met uw Ziektewet-uitkering. De hoogte van uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering kunt u nagaan met de Rekenhulp Ziektewet.

Geeft u per ongeluk te weinig inkomsten op en ontvangt u daardoor te veel uitkering? Dan verrekenen wij dit in 1 keer bij de eerstvolgende betaling van uw uitkering. Wij bellen u hier de eerste keer over.

Wilt u zeker weten dat uw Inkomstenopgave in 1 keer goed is? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn dan al op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft uw inkomsten alleen nog te controleren en te bevestigen.

Wij betalen uw uitkering uiterlijk binnen 10 kalenderdagen nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen.

Welke inkomsten moet ik doorgeven voor mijn Ziektewet-uitkering?

U moet dezelfde inkomsten voor uw Ziektewet-uitkering doorgeven als u voor uw WW-uitkering moest doorgeven.