Mijn werkgever betaalt mij per 4 weken. Hoe vul ik de Inkomstenopgave in?

Wanneer vul ik de Inkomstenopgave in?

U vult uw Inkomstenopgave altijd na afloop van iedere kalendermaand in. Pas dan staat de Inkomstenopgave voor u klaar op Mijn UWV. In de tabel Inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling zoekt u op wanneer u welke periode doorgeeft. In de tabel ziet u alle begin- en einddatums van de periodes waarover uw werkgever u betaalt. En ook in welke maand u deze inkomsten aan ons doorgeeft.

Voorbeeld inkomsten doorgeven

In februari 2020 geeft u de inkomsten over periode 1 aan ons door: 1 januari tot en met 26 januari 2020.

Onderaan de tabel ‘Inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling’ ziet u dat u in januari de inkomsten van 2 periodes aan ons doorgeeft. Dat komt doordat u 12 keer per jaar uw Inkomstenopgave invult (1 keer per kalendermaand). En 13 keer per jaar loon krijgt (13 keer 4 weken). De inkomsten van de 2 periodes die u in januari 2020 doorgeeft, zijn de 2 loonbetalingen van december 2019. Het gaat om:

  • periode 12: van 4 november 2019 tot en met 1 december 2019; en
  • periode 13: van 2 december 2019 tot en met 31 december 2019.

U telt uw sv-loon van deze 2 periodes op. Het opgetelde bedrag vult u in op uw Inkomstenopgave.

Let op: omdat u in december 2 keer loon krijgt en uw inkomsten dan hoger zijn dan normaal, krijgt u in januari geen of minder uitkering. Probeer een deel van uw extra inkomsten van december te bewaren voor januari.