Ik heb nog inkomsten uit mijn laatste baan. Moet ik deze inkomsten opgeven?

Valt uw eerste WW-dag niet op de eerste dag van de maand? Dan ontvangt u vóór die eerste WW-dag nog inkomsten uit uw laatste baan. Deze inkomsten moet u invullen op het formulier 'Inkomstenopgave'.

Nieuwe WW-uitkering

Inkomsten uit werk voor uw eerste WW-dag verrekenen we niet met een nieuwe WW-uitkering.

Oude WW-uitkering herleeft

Is uw oude WW-uitkering geëindigd omdat uw inkomsten hoger waren dan 87.5% van het WW-maandloon? Dan herleeft uw uitkering op de eerste dag van de maand waarin uw inkomsten weer gelijk of lager zijn dan 87.5% van het WW-maandloon. Wij verrekenen dan ook de inkomsten die u deze maand had vóór de dag waarop uw inkomsten verminderden. U krijgt over de hele maand uitkering.

Ik heb meerdere banen en raak 1 baan kwijt

Heeft u meerdere banen en wordt u vanuit 1 baan werkloos? Vul dan al uw inkomsten in op de Inkomstenopgave. Als u niet op de eerste dag van de maand werkloos wordt, geeft u uw inkomsten door die u tijdens de hele maand ontvangt. Dus ook uw inkomsten uit werk van vóór uw eerste WW-dag. En inkomsten die u nog tegoed heeft uit het dienstverband waaruit u werkloos bent geworden, zoals een (na)betaling van vakantiegeld. De inkomsten uit het dienstverband waaruit u werkloos bent geworden verrekenen we niet met uw WW-uitkering.

Krijgt u per 4 weken betaald? Dan kan het zijn dat u in de eerste maand van uw werkloosheid nog inkomsten van uw (ex-)werkgever ontvangt. Dit komt doordat loonperiodes door kunnen lopen in de volgende maand. Controleer op uw loonstrook of het bedrag op uw Inkomstenopgave klopt. Zijn dit inkomsten uit werk van vóór uw eerste WW-dag? Dan verrekenen wij deze inkomsten niet.

Inkomsten uit werk dat u nog heeft, verrekenen wij wel vanaf het moment dat uw WW-uitkering ingaat. Dit doen wij omdat wij de hoogte van uw uitkering bepalen op basis van al uw inkomsten vóór uw eerste WW-dag.

Lees meer over inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave