Ik heb inkomsten uit werk vóór mijn eerste WW-dag. Moet ik deze inkomsten opgeven?

Valt uw eerste WW-dag niet op de eerste dag van de maand? Dan ontvangt u vóór die eerste WW-dag nog inkomsten uit uw laatste baan. Deze inkomsten moet u invullen op het formulier 'Inkomstenopgave'. 

Als u een nieuwe WW-uitkering ontvangt, dan verrekenen we deze inkomsten niet met uw WW-uitkering. 

Als uw oude WW-uitkering herleeft, dan verrekenen wij deze inkomsten wél. Herleving van uw oude WW-uitkering betekent dat u een WW-uitkering had en daarna binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt. Een herleving gaat altijd in op de eerste dag van de maand, ook als u pas later die maand officieel werkloos bent. U krijgt dus een uitkering over de hele maand.

Ik heb meerdere banen en raak 1 baan kwijt

Heeft u meerdere banen en wordt u vanuit 1 baan werkloos? Vul dan al uw inkomsten in op de Inkomstenopgave.

Als u niet op de eerste dag van de maand werkloos wordt, geeft u uw inkomsten door die u tijdens de hele maand heeft ontvangen. Dus ook uw inkomsten van vóór uw eerste WW-dag. Deze inkomsten trekken wij niet af van uw WW-uitkering.

Inkomsten uit werk dat u nog heeft, verrekenen wij vanaf het moment dat uw WW-uitkering ingaat. Dit doen wij omdat wij de hoogte van uw uitkering bepalen op basis van al uw inkomsten vóór uw eerste WW-dag.

Lees meer over inkomsten doorgeven met de Inkomstenopgave