Bij de eerste keer invullen van de Inkomstenopgave zie ik inkomsten staan die ik niet had verwacht. Hoe komt dat?

Als u in de eerste maand van uw werkloosheid nog inkomsten ontvangt van uw werkgever, dan ontving u uw loon waarschijnlijk per 4 weken. Dit komt doordat loontijdvakken door kunnen lopen in de volgende maand. Bedragen die wij ontvangen van de Belastingdienst vullen wij in op uw Inkomstenopgave.

Controleer via uw loonstrook of het bedrag op uw Inkomstenopgave klopt. Zijn dit inkomsten uit werk vóór uw eerste WW-dag? Dan trekken wij deze niet af van uw WW-uitkering.

Ik heb meer dan 1 dienstverband en word werkloos

Heeft u meer dan 1 dienstverband en wordt u er vanuit 1 werkloos? Vul ook dan al uw inkomsten in op de Inkomstenopgave.

Als u niet op de eerste van de maand werkloos wordt, geeft u de inkomsten door die u tijdens de hele maand heeft ontvangen. Dus ook inkomsten van voor uw eerste WW-dag. De inkomsten die u had voor uw eerste WW-dag trekken wij niet af van uw WW-uitkering.

Inkomsten uit andere dienstverbanden dan degene waaruit u werkloos werd, trekken wij vanaf de ingang van uw WW-uitkering wel af. Dit doen wij omdat wij de hoogte van uw uitkering baseren op al uw inkomsten voor de eerste werkloosheidsdag.

Lees meer over bedragen die al op de Inkomstenopgave zijn ingevuld.