Ik heb deze maand inkomsten ontvangen die betrekking hebben op een eerdere periode, wat nu?

Als u deze maand inkomsten heeft die betrekking hebben op een eerdere periode, probeert u dan of u deze inkomsten nog kunt opgeven via de Inkomstenopgave over de maand waarop ze betrekking hebben. 

Lukt dat niet omdat u de Inkomstenopgave over de maand waarop de inkomsten betrekking hebben, al heeft verstuurd? Als de nabetaling betrekking heeft op de vorige maand, dan kunt u deze inkomsten nog doorgeven via de eerstvolgende Inkomstenopgave. Doe dit in de stap waar u de inkomsten over de betreffende maand controleert.

Voorbeeld:
U ontvangt in maart 2016 de betaling over februari 2016. Als de Inkomstenopgave over februari 2016 nog niet heeft verstuurd, dan kunt u deze nabetaling nog doorgeven via de Inkomstenopgave van februari 2016. 

Heeft u de Inkomstenopgave over februari 2016 al verstuurd, dan kan u deze inkomsten doorgeven via de Inkomstenopgave van maart 2016 in de stap ‘Inkomsten over februari 2016 controleren’.

Vindt de nabetaling over februari 2016 plaats in april 2016 (dus na maart 2016)? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Wij zullen dan samen met u vaststellen wat de reden van nabetaling is en of een herberekening moet plaatsvinden.