Als wij uw WW-aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 4 weken na de eerste dag dat u werkloos bent een beslissing van ons. Wij laten u dan weten of u recht heeft op een WW-uitkering.

Vraagt u na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aan? Houd ook dan rekening met een beslistermijn van 4 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen.

U kunt uw aanvraag volgen op Mijn UWV. U ziet daar ook de brief met onze beslissing.

Via de Berichtenbox van MijnOverheid kunt u een bericht krijgen als er een brief voor u klaarstaat op Mijn UWV. Zorg ervoor dat u UWV aankruist in de lijst van organisaties waarvan u berichten wilt ontvangen. En dat u instelt dat u een sms of e-mail ontvangt als er een bericht voor u klaarstaat.