U kunt een uitkering krijgen als u met uw partner meeverhuist vanuit het buitenland. U moet dan wel hebben gewerkt in het land waar u vandaan komt en er moet sprake zijn van het Arrest Bergemann.

Neem voordat u uw WW-uitkering aanvraagt contact op met UWV Telefoon Werknemers om uw situatie uit te leggen. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Uw WW-aanvraag doet u daarna op uwv.nl.