Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering als het dagloon van mijn nieuwe WW lager is dan het dagloon van mijn oude WW?

We willen voorkomen dat u een lagere uitkering krijgt. Daarom beoordelen wij of uw oude WW-uitkering kan herleven. Uw oude uitkering herleeft als het dagloon van uw nieuwe WW-uitkering 87,5% of minder is van het dagloon van uw oude WW-uitkering. Als uw uitkering herleeft, dan krijgt u de nieuwe WW-uitkering, gebaseerd op het nieuwe dagloon. En u krijgt een deel van uw oude WW-uitkering, gebaseerd op het oude dagloon. Het totaalbedrag is even hoog als uw oude WW-uitkering.

Bijvoorbeeld:
U heeft een WW-uitkering vanaf 1 februari 2015. Uw dagloon is € 180. Op 1 augustus 2015 gaat u werken met een tijdelijk contract voor 7 maanden. Dit contract wordt niet verlengd. U vraagt daarom op 1 maart 2016 (na 7 maanden) opnieuw een WW-uitkering aan. Uw dagloon op basis van uw laatste baan is € 155. Dit is minder dan 87,5 % van uw oude dagloon (87,5% van € 180 is € 157,50). Daarom herleeft uw oude uitkering.