Wat zijn de gevolgen als ik mijn WW-uitkering zelf stopzet?

U kunt de betaling van uw uitkering zelf stopzetten, maar uw recht op WW niet. Het recht loopt door. Wilt u op een later tijdstip uw uitkering weer voortzetten? Dan kan het zijn dat u geen recht meer heeft op WW. U heeft dan de maximale duur van uw recht op uitkering bereikt.

Wilt u de betaling van uw WW-uitkering stoppen? Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Voorbeeld: u wilt uw uitkering stopzetten per 1 augustus 2016. U heeft recht op een WW-uitkering tot en met 31 oktober 2016. Als u uw uitkering vanaf 1 november 2016 wilt voortzetten, kan dit dus niet meer.

Let op: gaat u (gedeeltelijk) werken? Dan hoeft u uw WW-uitkering niet zelf stop te zetten. U behoudt dan misschien een (aanvullende) WW-uitkering. Vul deze wijziging in bij ‘Verandering in uw werksituatie’ op het 'Wijzigingsformulier WW'. Houd er rekening mee dat u uw 'Inkomstenopgave' blijft invullen. Op basis van uw Inkomstenopgave bekijken wij of u nog recht heeft op een (aanvullende) WW-uitkering. Zijn uw inkomsten uit werk meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan beëindigen wij uw uitkering.

Voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk

Bent u gaan werken voor (bijna) hetzelfde aantal uren als het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd? En wilt u uw WW-uitkering stopzetten? Dan gelden er voor u vanaf 1 april 2018 misschien andere regels