Tozo: ik ontvang WW en ben mijn eigen bedrijf gestart, maar ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

U maakt geen gebruik van de startperiode zelfstandigen. Op basis van uw gewerkte uren berekenen wij een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekken wij blijvend van uw WW-uitkering af. Als u nu minder uren kunt werken, gaat uw WW-uitkering dus niet omhoog. Dan is er een tijdelijke regeling om zelfstandigen te helpen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Kijk op rijksoverheid.nl of u aan de voorwaarden voldoet.