WW-uitkering: ik ontvang een WW-uitkering en ben mijn eigen bedrijf gestart. Ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Door het coronavirus is het lastig mijn eigen bedrijf te laten slagen. Kan ik nu een volledige WW-uitkering krijgen?

U maakt geen gebruik van de startperiode zelfstandigen. Op basis van uw gewerkte uren berekenen wij een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekken wij blijvend van uw WW-uitkering af. Als u nu minder uren kunt werken, gaat uw WW-uitkering dus niet omhoog.

Komt u nu met uw inkomsten onder het sociaal minimum? Dan is er een tijdelijke regeling om zelfstandigen te helpen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Kijk op rijksoverheid.nl of u aan de voorwaarden voldoet.