Tozo: waar kan ik als zzp’er vragen stellen of een aanvraag indienen?

Er komt een tijdelijke regeling om zzp’ers te helpen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In de Tozo zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld door de coronacrisis. Aanvragen worden sneller behandeld en aanvullende uitkeringen en leningen worden eerder uitgekeerd. En als u een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgt, hoeft u dat later niet terug te betalen.

Vragen en aanvraag bij uw gemeente

Via de regeling kunt u een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Ook kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Net als de Bbz voeren gemeenten deze regeling uit. Gemeenten voeren de Tozo uit. Kijk voor meer informatie over de Tozo op Rijksoverheid.nl of neem contact op met uw gemeente.