Werkloos: wat gebeurt er met mijn WW-uitkering als ik op vakantie ben naar een land dat tijdens mijn verblijf van code geel naar code oranje gaat?

Als de code voor het land waarin u op vakantie bent van geel naar oranje gaat, dan kunt u zich misschien niet aan de plichten houden die bij uw uitkering horen. Kunt u niet of niet op tijd teruggaan naar Nederland of moet u in quarantaine? Dan zijn de gevolgen daarvan voor u. Als u langer in het buitenland blijft, moet u dat aan ons melden. Uw uitkering wordt stopgezet met ingang van de dag dat u weer terug zou zijn van vakantie. U krijgt dan een brief dat uw uitkering is stopgezet. Daarin staat ook dat u een aanvraag kunt doen om opnieuw uitkering te krijgen. Die aanvraag doet u via uwv.nl met uw DigiD. U krijgt weer uitkering vanaf de dag dat u weer terug bent in Nederland.