Werkloos: mag ik met mijn WW-uitkering op vakantie naar een land waarvoor code geel geldt?

U mag op vakantie met uw WW-uitkering als u zich aan de plichten houdt die bij uw uitkering horen. Kunt u niet of niet op tijd teruggaan naar Nederland of moet u in quarantaine? Dan zijn de gevolgen daarvan voor u. 

Als u langer in het buitenland blijft, moet u dat aan ons melden. Uw uitkering wordt stopgezet met ingang van de dag dat u weer terug zou zijn van vakantie. U krijgt dan een brief dat uw uitkering is stopgezet. Daarin staat ook dat u een aanvraag kunt doen om opnieuw uitkering te krijgen. 

Een nieuwe aanvraag voor een uitkering doet u via uwv.nl met uw DigiD. U krijgt dan weer een uitkering vanaf de dag dat u weer terug bent in Nederland.