NOW: ik heb een nul-urencontract, wat betekent de NOW voor mij?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever niet verplicht is het loon door te betalen. Dus ook voor u als u een nul-urencontract heeft. Wanneer uw werkgever werk voor u heeft, krijgt u gewoon uw loon voor de uren die u werkt.