NOW: ik heb een nul-urencontract, wat betekent de NOW voor mij?

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Omdat u een nul-urencontract heeft, is uw werkgever niet verplicht om uw loon door te betalen. Hij kan gebruikmaken van de NOW om dit wel te doen. Uw werkgever zal u dan hetzelfde loon betalen als in januari 2020 (eerste aanvraagperiode) of maart 2020 (tweede aanvraagperiode).

WW-uitkering

Heeft u geen werk en wordt u niet doorbetaald? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering krijgen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor een WW-uitkering. Meer hierover leest u op Ik word werkloos.