NOW en TOFA: ik heb een nul-urencontract, wat betekenen de NOW en de TOFA voor mij?

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Omdat u een nul-urencontract heeft, is uw werkgever niet verplicht om uw loon door te betalen. Hij kan gebruikmaken van de NOW om dit wel te doen. Uw werkgever zal u dan hetzelfde loon betalen als in januari 2020 (eerste aanvraagperiode) of maart 2020 (tweede aanvraagperiode).

WW-uitkering

Heeft u geen werk en wordt u niet doorbetaald? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering krijgen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor een WW-uitkering. Meer hierover leest u op Ik word werkloos.

TOFA

Betaalt uw werkgever uw loon niet door en heeft u geen recht op een uitkering? Of werkt u veel minder uren waardoor u minimaal de helft van uw inkomsten bent kwijtgeraakt? Dan heeft u misschien een aanvraag gedaan voor de tegemoetkoming TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Wie voldoet aan de voorwaarden voor de TOFA krijgt een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Kijk voor meer informatie over deze regeling op onze TOFA-pagina.