NOW: wat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Tegemoetkoming in de loonkosten voor 4 maanden

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. U kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.