NOW: wat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Is uw werkgever niet verplicht om uw loon door te betalen? Bijvoorbeeld omdat u een oproep- of nul-urencontract heeft? Dan kan uw werkgever gebruikmaken van de NOW om uw loon toch door te betalen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk bedrag u dan kunt krijgen.

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

Wij werken eraan om de regeling te laten ingaan op maandag 6 april. De periode waarover uw werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet van deze datum af. Uw werkgever kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Binnen 4 weken na de aanvraag kan uw werkgever de eerste voorschotbetaling van UWV verwachten.

Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)