NOW: heeft UWV informatie van mij nodig als mijn werkgever gebruikmaakt van de NOW?

Wij hebben geen informatie van u nodig. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gaat via uw werkgever.