Vakantiegeld: betaalt UWV dit jaar het vakantiegeld ondanks de coronacrisis?

Als u recht heeft op vakantiegeld van UWV, dan betalen we het vakantiegeld ook dit jaar. De datum waarop u het vakantiegeld ontvangt, hangt af van uw uitkering. Lees hier meer over op Vakantiegeld.

Krijgt u uw vakantiegeld van uw werkgever? Neem dan contact op met uw werkgever voor meer informatie over de betaling.

Bijzondere situatie

De volgende situaties kunnen invloed hebben op de hoogte van het vakantiegeld.

  • Is er beslag gelegd op uw inkomsten? Dan kan (een deel van) het vakantiegeld naar de beslaglegger gaan.
  • Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering? En vraagt uw werkgever het faillissement aan van het bedrijf waar u in dienst bent? Dan kunt u misschien minder vakantietoeslag opbouwen. Bij de berekening van het vakantiegeld gaan wij uit van de opgebouwde vakantietoeslag. Of uw vakantiegeld hierdoor lager uitvalt hangt onder meer af van de arbeidsvoorwaarden die u heeft afgesproken met uw werkgever. Bijvoorbeeld uw afspraken over het individueel keuzebudget.